Hastighedsoptimering

SE HVAD DET BETYDER FOR DIN INDTJENING

Gider du vente på en langsom hjemmeside? Nej vel, og det gør dine kunder heller ikke – ikke en gang søgemaskinerne har tålmodighed med langsomme hjemmesider. Både dine kunder og Google, belønner dig hvis du har en hurtig hjemmeside – så en investering i hastighedsoptimering vil hurtig blive lønsom.

I dette indlæg gennemgår jeg hvordan du selv, hurtigt og gratis kan teste din hjemmesides hastighed, eller PageSpeed som Google kalder det. Først kikker vi på fordelene ved en hurtig hjemmeside. 

Fordele for dig, som investerer i hastigheds-optimering

  • Flere kunder på din hjemmeside – fordi dine vare eller ydelser bliver vist på bedre placeringer i søgeresultaterne. Årsagen er, at loadhastighed er en væsentlig del af Googles algoritme, som straffer langsomme hjemmesider med dårligere placeringer i søgeresultaterne. Modsat, opnår en hurtige hjemmeside, bedre placeringer.
  • Flere af dine produkter eller ydelser vises i søgeresultaterne – da google kan crawle en hurtig side, mere grundigt, på den tid som er afsat. Derfor får du vist flere af dine produkter eller ydelser i søgeresultaterne. Hvilket i sidste ende giver flere kunder på din side.
  • Lavere afvisningsprocent – Hvis din hjemmeside loader for langsomt, går kunderne tilbage til søgeresultaterne, uden at have foretaget sig en handling på din side, og din afvisningsprocent vil derfor stige. Googles bruger afvisningsprocenten, som en faktor i deres algoritme. Hvilket betyder: Har du en høj afvisningsprocent, bliver du straffet med dårligere placering søgeresultaterne.
  • Højere indtjening – Alle de ovenstående punkter giver højere indtjening – både direkte via bedre brugervenlighed og større kundetilfredshed, og indirekte via bedre placeringer på baggrund af Googles algoritme.

Populært sagt, opnår du en sneboldeffekt!

Flere kunder som bliver længere tid på din side – fordi du får vist flere af dine produkter eller ydelser i søgeresultaterne. Jo flere brugere og jo længere tid de er på din hjemmeside, desto bedre placeringer får du i søgeresultaterne, da antal brugere og sessionstid begge er data som Google bruger i deres algoritme.

Denne synergieffekt vil naturligvis afspejles i flere kunder, hvilket i sidste ende giver øget indtjening.

Test af hastigheden på din hjemmeside

I denne guide koncentrerer jeg mig om to at Googles egne værktøjer til kontrol af indlæsningshastighed (PageSpeed). Det er PageSpeed Insights og Test My Site.

Netop det, at det er Googles egene værktøjer, sikre dig optimal optimering af loadhastighed, i forhold til, at det er Googles som efterfølgende bestemmer din placering i søgeresultaterne. 

PageSpeed Insights

PageSpeed Insights er enkel at bruge - indsæt din hjemmesides URL, tryk på analyser og aflæs resultatet.

Her er det særligt hastigheden på den mobile platform som er interessant. Årsagen til det, er at Google fra sommeren 2018, kun bruger mobil-versionen af hjemmesider, til rangering placeringerne.

Altså – jo hurtigere din hjemmeside er på mobilen, desto bedre placering får din hjemmeside samlet set!

Når PageSpeed Insights har analyseret indholdet af din hjemmeside, genererer den et optimeringsforslag til, hvordan siden kan gøres hurtigere.

Der gives en score fra 0 til 100, hvor 100 er det bedst opnålige. Det symboliseres samtidig via ”trafiklys farverne” rød, gul og grøn.

Udover en score, kommer Google med optimeringsforslag, som ville forbedre hjemmesides hastighed, hvis de implementeres.

I dette eksempel bør der bl.a. optimeres på:

  • Vis billeder i formater af næste generation 
  • Udskyd billeder, der ikke er på skærmen
  • Fjern ressourcer til blokering af gengivelse
  • Udskyd CSS, som ikke bruges 

Optimering af billeder, ville de fleste hjemmesideejere selv kunne udbedre. Det samme gælder reducer serverens svartid - her ville en opgradering af sidens host-løsning være løsningen.

Hovedparten af de resterende punkter kræver hjælp fra en programmør, eller man skal som minimum, være en meget øvet og dygtig hjemmesideejer, for at kunne udbedre det selv.

Google Test my site

Test My Site viser indlæsningshastigheden i sekunder – og endnu vigtigere den viser det estimeret antal kunder som forlader din hjemmeside, hvis den indlæses langsomt.

Derfor er Google Test my site, et rigtig godt værktøj som tydeligt visualiserer, hvad en langsom hjemmeside betyder for din økonomi!

Udgangspunkt, er test af din hjemmeside via en 3G forbindelse – da 70% af mobilbrugere, frem til 2020, må nøjes med 3G netværk eller
langsomere. Kritikere vil nok sige: at vi i Danmark, er langt fremme med 4G dækning. Men ikke desto mindre, er det en af Googles algoritmer. Derfor bør du også tage resultatet alvorligt, da det er med til at bestemme din placering i søgeresultaterne!

Ligsom Pagespeed Insights, er Test My Site hurtigt at bruge. Indsæt hjemmesidens navn og tryk på den blå cirkel.

…..og du får resultatet med det sammme!

Her ser vi en langsom side, hvor indlæsningstiden er 9 sekunder, hvilket
bedømmes som værende dårligt.

På grund af den langsomme indlæsningshastighed, estimerer Google at 29% af de besøgende, vil forlade hjemmesiden, inden den er færdig med at indlæse.

Har du råd til at miste 29% af dine potentielle kunder?

Når man arbejder med søgemaskineoptimering, er branchesammenligning altid et godt udgangspunkt. Tag dine nærmeste konkurrenters resultater, og gør det så selv lidt bedre. Det er hvad Google har gjort her – sammenholdt med hastigheden med hjemmesider indenfor samme branche.

Her anbefaler Google nogle løsninger til at reducerer indlæsningstiden. Hvis løsningerne implementeres, vil færre forlade siden og hvilket vil give flere besøgende på siden, samt bedre indtjening.

Pingdom website speed test & GT metrix

Af andre ganske udemærket værktøjer til kontrol af hastighed, kan jeg nævne GTmetrix og Pingdom Website Speed Test. Årsagen til jeg ikke gennemgår den her i guiden er, at de er forholdsvis kompliceret og de henvender sig til programmører. Desuden er de uden direkte indflydelse på placeringer i søgeresultaterne.

Hvorfor er hastighed på mobilen så vigtig ?

Pagespeed på mobilen, har været en rankingfaktor siden juli 2018, i forbindelse med overgangen til mobile-first. Det betyder at Google nu crawler den mobile version af din hjemmeside, frem for som før, din version tilegnet computer. Derfor bør du fokuserer på at tekster, billeder, navigation og pagespeeden, er optimeret til den mobile platform. Google har valgt dette tiltag, fordi flere og flere brugere, bruger deres mobil når de søger på nettet.

En hurtig hjemmeside, er fremtidssikret og et kvalitetsstempel

Afslutningsvis vil jeg sige, at en hurtig hjemmeside også er fremtidssikret! For ser man logisk på det, må man forvente at Google tillægger hastigheden, endnu større vægt i fremtidige algoritmeopdateringer. Med over 1.5 milliarder hjemmesider på verdensplan, er der en gevinst for Google, hvis de kan crawle disse hjemmesider bare lidt hurtigere.